Seznam úkolů

01.11.2011 19:56
 • Vyhledat projektanta pro garáž a dílnu
 • svařit regály do sklepa - pro odstěhování drobných věcí z dílny
 • David vyřeší otevírání brány na dvůr
 • chceme videozvonek 
 • vyřešení odpadů z wellness
 • vyřešení čerpání dešťovky, svod od sousedovy střechy
 • výběrové řízení na demoliční práce
 • výběrové řízení stavební práce
 • výběrové řízení pokládka dvora
 • stavební materiál z druhé ruky - okna pro dílnu (lze vzít z domu?)
 • Francouzské dveře - z druhé ruky?